P1 PLUS  – garancije za bančne kredite

Nazaj na - novice

P1 PLUS  – garancije za bančne kredite

13.1.2021

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo tudi letos objavil razpis P1 plus – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki ga lahko pričakujemo marca 2021. Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, kjer z  garancijo SPS, mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero.

Namen produkta P1 PLUS

Produkt P1 plus je namenjen za pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Upravičeni stroški so tako stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij in stroški financiranja obratnih sredstev.

Značilnosti

SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita, kar poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus. SPS izda delno zavarovanje bančnih kreditov v obliki garancije, ki jih podjetja najamejo pri sodelujočih bankah za investicijska vlaganja. Obrestna mera, ki je prav tako subvencionirana s strani SPS se po navadi giblje od 0,50 % do 1,00 % + 6 mesečni EURIBOR.

Preverite lahko značilnosti razpisa, ki je bil objavljen v letu 2020.

V kolikor želite pomoč pri pripravi dokumentacije za razpis P1 plus smo vam na voljo na razpisi@vinibis.si ali preko kontaktnega obrazca.

Stopite v stik