Razpis P2 – 2021

Nazaj na - novice

Razpis P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij 

19.1.2021

Razpis že nekaj let poteka preko Slovenskega podjetniškega sklada. Gre za razpis pri katerem SPS novonastalim podjetjem z nepovratnimi sredstvi pomaga pri razvoju njihovega razvojnega potenciala. Sklad želi z razpisom spodbuditi zagon inovativnih, razvojno naravnanih podjetij z intenzivnostjo pomoči do 100% vrednosti upravičenih stroškov.

Namen produkta P2

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev.

Značilnosti produkta P2

S tem se podpira ciljna skupina podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Še posebej jih spodbujajo k razvoju njihovih podjetniških kompetenc z vključevanjem v programe mentoriranja. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez zagotovitve ustreznih finančnih sredstev in ustreznih podjetniških kompetenc pa je lahko hitro izgubljen. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj podjetij in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

Subvencija je bila v prejšnjih razpisih razdeljena na tri razvojne faze in v vsaki fazi so podjetja dobila določen del nepovratnih sredstev. Sredstva so lahko bila v prejšnjih letih namenjena tako za investicije, kot tudi za stroške plač.

Preverite lahko značilnosti razpisa, ki je bil objavljen v letu 2020 – Javni razpisi in pozivi – Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si).

V kolikor želite pomoč pri pripravi dokumentacije za razpis P2 smo vam na voljo na razpisi@vinibis.si ali preko kontaktnega obrazca.

Stopite v stik
040 200 323