Poziv COVID-19/2 sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije

Nazaj na - novice

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Podjetja s področja gostinstva in turizma ste žal najbolj prizadeta panoga zaradi Covid-19. Poleg drugih oblik pomoči je država preko Agencije SPIRIT novembra 2020 objavila prvi razpis, preko katerega ste lahko nekateri prejeli do 9.999 EUR dodatnih nepovratnih sredstev.

Agencija SPIRIT je za ta ponedeljek 14.4.2021 najavila ponovno objavo vsebinsko enakega javnega razpisa, preko katerega boste lahko podjetja s področja gostinstva in turizma pridobila do 9.999,00 EUR nepovratnih sredstev.

Tokratni razpis je namenjen bistveno širšemu krogu podjetij glede na registrirano glavno SKD dejavnost, in je praktično namenjen celotnemu gostinsko turističnemu sektorju. Prav tako več skoraj ni omejitve glede števila zaposlenih, saj je pogoj minimalno le en zaposleni.

Vloge bo možno oddajati od ponedeljka 14.4.2021 naprej. Sredstva bodo na voljo do porabe sredstev!

V kolikor želite pomoč pri prijavi vam lahko v celoti pomagajo pri celotnem procesu prijave na razpis do nakazila sredstev.

Storitev zaračunamo samo v primeru, da sredstva dejansko pridobite.

Prijava na razpis bo potekala preko spletnega portala SPIRIT s pomočjo digitalnih podpisov (v primeru da portala ne poznate in nimate digitalnega potrdila vam to uredimo v Vinibis).

Za pomoč pri pripravi pišite  na gostinstvo@vinibis.si oz. nas pokličite na 040 200 323 (Andrej) ali preko kontaktnega obrazca.

Nazaj na novice.

Več podatkov o razpisu

Do sredstev po tem razpisu so upravičeni mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali samozaposleni s področja gostinstva in turizma, ter so imela na dan 12.3.2020 (ob začetku prve epidemije) v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed spodaj naslednjih SKD dejavnosti (upravičene dejavnosti).

Prijavijo se lahko tako podjetja, ki oddajajo bilance na AJPES (SKLOP A),  kot tudi podjetja, ki poročajo le o prihodkih na FURS (normiranci) (SKLOP B), vendar le v primeru lastništva ali najema poslovnega prostora.

 

Upravičene glavne dejavnosti

– I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),

– I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),

– N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,

– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,

– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,

– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,

– R 90.020 Spremljaj. Dej. Za umetniško uprizarjanje.

 

Drugi pogoji

  • Prijavitelj je imel na dan 12. 3. 2020 najmanj enega zaposlenega oziroma je bil samozaposlen (za polni delovni čas).
  • Prijavitelj ima v času pred izvedenim izplačilom pomoči po tem razpisu najmanj enega zaposlenega oziroma je samozaposlen.
  • Prijavitelj ima plačane vse zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ter ne sme imeti nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja ter DDV.
  • Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so po podobnem razpisu prejela sredstva novembra 2020.

Višina razpisanih sredstev

  • Skupna višina sredstev po tem javnem razpisu je 36,2 mio EUR, od tega za Zahodno Slovenijo 19.978.780 EUR ter za Vzhodno Slovenijo 16.221.220 EUR.
  • Višina sofinanciranja je najmanj 900 EUR in največ 9.999 EUR na enega prijavitelja.
  • Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
  • Sofinanciranje v okviru tega javnega poziva bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »COVID-19 – Support for SMEs and for COVID-19 related RDI and investment projects«.

Formula in izračun višine subvencije

Končna višina pavšalnega zneska sofinanciranja se določi avtomatsko, in sicer za:

  • Sklop A (AJPES) = (celotni odhodki prejemnika pomoči v letu 2019 – stroški dela v letu 2019) x 0,165 ter
  • Sklop B (FURS) = višina celotnih prihodkov prejemnika pomoči v letu 2019 x 0,1204.

Rok prijav in oddaja vloge

Rok  prijave bo odprt 14.4.2021 in bo odprt do 23.4.2021 do 18 ure, oziroma do porabe sredstev. Vloge bodo obravnavali po vrstnemu redu prejema.

Prijava bo možna izključno preko spletnega portala SPIRIT s pomočjo digitalnih podpisov (v primeru da portala ne poznate in nimate digitalnega potrdila vam to uredimo v Vinibis).

Za pomoč pri pripravi pišite na gostinstvo@vinibis.si oz. nas pokličite na 040 200 323 (Andrej) ali preko kontaktnega obrazca.

Nazaj na novice.

Stopite v stik
040 200 323