Iskanje po ključni besedi

ROK ZA PRIJAVO:

DO PORABE SREDSTEV

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

Sofinanciranje izdelave digitalne strategije podjetja.

ROK ZA PRIJAVO:

DO PORABE SREDSTEV

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

ROK ZA PRIJAVO:

DO PORABE SREDSTEV

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

ROK ZA PRIJAVO:

DO PORABE SREDSTEV

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja).

ROK ZA PRIJAVO:

31

MAR - 2023

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Namen in cilj javnega poziva MSP podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

ROK ZA PRIJAVO:

31

MAR - 2023

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke

Namen in cilj tega javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

ROK ZA PRIJAVO:

17

DEC - 2021

2. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. To so dejavnosti na področju turizma, trgovine, proizvodnje, storitvenih dejavnosti, lokalne samooskrbe, ravnanje z organskimi odpadki, dodajanje vrednosti lesu itd.

ROK ZA PRIJAVO:

31

MAR - 2023

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

ROK ZA PRIJAVO:

25

FEB - 2022

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Prijavijo se lahko podjetja registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah: gospodarske družbe, sp-ji ter zadruge. Razpis določa še druge določbe in glavne dejavnosti podjetja, ki se ne morejo prijaviti na ta razpis.

ROK ZA PRIJAVO:

20

OKT - 2021

Javni razpis P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika (= MSP) podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja.

ROK ZA PRIJAVO:

31

DEC - 2021

Vavčerji za intelektualno lastnino za mala in srednja podjetja preko novo vzpostavljenega sklada nepovratnih sredstev – SME fund

Upravičeni prijavitelji so lahko mala in srednja podjetja oziroma vsi pravni subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost s sedežem v EU.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve,
ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.