Kaj so nepovratna sredstva in Kako priti do nepovratnih sredstev?

Nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva so denarna vsota, ki je dodeljena vaši organizaciji po opravljenem postopku prijave za pridobitev sredstev. Plačevanje obresti ni potrebno in dodeljena sredstva so ponavadi nepovratna, če so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev teh sredstev. Nepovratnim sredstvom zato pogosto pravijo ‘zastonj’ denar, kljub temu pa postopek za pridobitev takšnih sredstev zahteva veliko časa in truda. Nepovratna sredstva je mogoče pridobiti iz več virov:

Lokalni razpisi

Razpisi, ki so namenjeni razvoju lokalne skupnosti. Večinoma jih razpisujejo občine za neprofitni in kmetijski sektor, včasih tudi za podjetja, ki delujejo na lokalni ravni.

Nacionalni razpisi

Razpisi številnih ministrstev RS, Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Eko sklada ter drugih državnih agencij in organov.

Razpisi Evropske unije

Evropska komisija namenja neposredne finančne prispevke v obliki nepovratnih sredstev projektom ali organizacijam, ki podpirajo evropske interese, ali sodelujejo pri izvajanju programov in politik EU.

Mednarodni razpisi (razen EU)

Pridobivanje sredstev od Združenih narodov, Sveta Evrope, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), preko švicarskega mehanizma in podobno.

040 200 323