Kakšna organizacija lahko pridobi nepovratna sredstva?

Katera nepovratna sredstva lahko pridobi vaša organizacija je odvisno od izpolnjevanja več meril:

Vsebina projekta za nepovratna sredstva

Sofinanciranje se ponavadi navezuje na točno določeno vsebino projekta, ki je lahko tudi vezana na točno določen tip organizacije. To lahko pomeni raziskovalno delo na specifičnem področju, razvoj novega izdelka ali storitve, izvajanje določenih izobraževanj ali usposabljanj in še mnogo več. Ponavadi je potrebno prikazati, da je projekt sposoben preživetja tudi po preteku časa financiranja preko nepovratnih sredstev. Projektni načrt mora biti dobro opredeljen in jasen ter vsebovati točno določene rezultate.

Pravni status organizacij za pridobitev nepovratnih sredstev

Pri možnostih za pridobitev nepovratnih sredstev ima vlogo tudi pravni status vaše organizacije. Če vzamemo kot primer podjetja in financiranje s strani EU, potem v večini razpisov pridejo v poštev mala in srednje velika podjetja.

Vpliv regije za pridobitev nepovratnih sredstev

Veliko nepovratnih sredstev je namenjeno točno določenim regijam oziroma lokacijam. Nekateri programi delujejo na lokalni ravni, drugi se izvajajo na nacionalni, tretji pa na mednarodni, zato je geografska lokacija oziroma območje dejavnosti vaše organizacije lahko ključnega pomena.

Količina nepovratnih sredstev, ki so na voljo

Količina sredstev, ki vam je na voljo, je močno odvisna od območja, na katerem načrtujete izvajanje projekta. Na voljo je lahko tudi dodatna pomoč za organizacije, ki vlagajo sredstva v socialno ogrožena območja oziroma tam izvajajo svoje dejavnosti, še posebej, če tako ustvarjajo nova delovna mesta. Kot primer lahko damo Evropsko unijo, ki je opredelila določena območja kot prioritetna, saj potrebujejo pomoč zaradi svojega trenutnega gospodarskega položaja (manj razvita območja).

Vpliv dejavnosti na pridobitev nepovratnih sredstev

Vrsta dejavnosti: sheme financiranja so pogosto izdelane zato, da bi se razvijale določene gospodarske panoge, družbene skupine in dejavnosti. Dobro je poznati te prioritetne dejavnosti, saj nam to znanje lahko pomaga pri uspešnemu pridobivanju sredstev.

040 200 323