Configurator

To help your legal back-office inside the company, we have set up an application to customize and build digital templates. You can receive a final solution based on the basic details and configuration parameters: prepared plans, examples from the field of labor law, workplace safety, internal actions, and a collection of metrics, guidance, and other methods.

The configurator is made in English and operates on the basis of the decision tree (with machine learning elements) and guides you along the configuration path as a client and allows you to write custom templates based on your properties. Templates will be collected for you in the form of a series of samples based on your business needs (activity, scale, organization, challenges and key points in the process, suggestions for progress indicators, and performance tracking), which will also include a description of all suggested steps in work processes, changes and process monitoring, including tips on how to use them.

Start Configuration

logotipi-sponzorjev

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund (www.eu-skladi.si)

Podatki o operaciji
Naziv operacije: Spletni konfigurator
Kratica operacije: JPTT20-COVID19-VinibisKonfig
Opis operacije: V operaciji bomo postavili portal za sestavljanje in izdelavo predlog (vzorcev, templejtov) za izris temeljnih poslovnih procesov v
organizacijah. Kupec bo lahko dobil pripravljene vzorce/predloge za pomoč pri načrtovanju, uvedbi in spremljanju poslovnega procesa v organizaciji, nasvete, orodja za upravljanje, ipd. Konfigurator bo narejen v angleščini in bo s pomočjo t.i. odločitvenega drevesa vodil kupca po konfiguracijski poti in mu omogočil sestavo prilagojeni vzorcev procesa in pripomočkov za upravljanje procesov. Cilj je delujoč avtomatski digitalni konfigurator, ki bo na podlagi lastnosti in poslovnih potreb kupca (panoga, organiziranost, posebnosti in kritične točke v procesih, načrtovani kazalnikov uspeha in spremljanja uspešnosti poslovanja) oblikoval vzorce oz. dokumentacijo s priporočili in nasveti glede optimizacije procesov, izboljšav in spremljanja procesov.

040 200 323