Lokalni razpisi

Gre za razpise, ki so namenjeni razvoju lokalne skupnosti, zato so tudi mišljeni za projekte, ki zasledujejo takšen cilj. Večinoma so namenjene neprofitnemu in kmetijskemu sektorju, včasih pa tudi za podjetja, ki delujejo na lokalni ravni. Večinoma jih razpisujejo občine.

040 200 323