Mednarodni razpisi (razen EU)

Tudi druge mednarodne organizacije in državni mehanizmi razpisujejo nepovratna sredstva za specifične projekte, ki podpirajo delovanje in načela teh organizacij. V tem pogledu je mogoče dobiti sredstva od:

-Združenih narodov;

-Sveta Evrope;

-Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE);

-preko švicarskega mehanizma;

-preko Norveškega finančnega mehanizma in drugih.

040 200 323