Nacionalni razpisi

Nacionalna nepovratna sredstva se dodeljujejo preko javnih razpisov ministrstev in drugih inštitucij. Če jih naštejemo le par, so to Slovenski podjetniški sklad (SPS), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT), Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije itn. Krovno vlogo pri dodeljevanju nepovratnih sredstev pa ima Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Javne razpise večinoma najdemo na spletnih straneh različnih ministrstev in drugih državnih služb, kjer je dostopna tudi razpisna dokumentacija. Običajno imajo javni razpisi opredeljen rok, do kdaj je mogoče vlogo oddati (nekje med 30 in 60 dni od dneva objave javnega razpisa), v nekaterih primerih pa so ‘odprti’ do porabe sredstev.

040 200 323