O nas

Vinibis d.o.o. smo svetovalno podjetje

Naša glavna dejavnost je projektno svetovanje pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev (kreditov), pripravi investicijskih in poslovnih načrtov, administrativnega in finančnega vodenja projektov in drugo.

Na področju projektnega vodenja smo eno od vodilnih svetovalnih podjetij v Sloveniji. Zagotavljamo vam celovite svetovalne storitve, ki omogočajo uresničitev vaših poslovnih ciljev.

Kakovost storitev zagotavljamo z bogatimi izkušnjami, preizkušenimi metodami dela, visoko izobraženimi sodelavci in z uporabo IT orodij. 

Poslanstvo

Naše poslanstvo podjetja je vam kot strankam omogočiti uspeh pri pridobivanju in črpanju nepovratnih sredstev. Smisel našega poslovanja je zagotavljanje celovitih in kakovostnih storitev, ki uspešno zadovoljujejo potrebe naših strank.

Temelj našega uspeha so naši zaposleni in njihove bogate izkušnje ter znanja s področja projektnega managementa. Zagotavljamo jim prijazno delovno okolje, kjer njihovo delo omogoča izkoriščanje njihovih talentov in potencialov. Izvajanje rednih usposabljanj in izobraževanj je pri tem odločilnega pomena.

Smo mednarodno naravnano podjetje. Geopolitični položaj Slovenije želimo izkoristiti za prodor na tuja tržišča, tako na trge jugovzhodne Evrope kot v države zahodne Evrope. 

Vizija

 V obdobju petih let želimo postati eno vodilnih podjetij na področju jugovzhodne Evrope pri nudenju celovitih rešitev za pridobivanje nepovratnih sredstev.

Naša inspiracija

Navdih za naše delo iščemo pri najboljših ustvarjalcih sveta. Še posebej nas v zadnjem času inspirirajo zgodbe kot so na primer Power of a great story in IKEA BookBook.

Naša ponudba

Podjetje Vinibis vam ponuja kvalitetne poslovne in projektne storitve. Nudimo vam celovito podporo na področju pridobivanja nepovratnih sredstev, in sicer: 

 • svetovanje pri idejni zasnovi projekta;
 • svetovanje pri izbiri ustreznega razpisa glede na potrebe posamezne organizacije;
 • podporo pri pripravi projektne in razpisne dokumentacije;
 • podporo pri oblikovanju partnerstev;
 • obveščanje o domačih in tujih razpisih;
 • podporo pri izvajanju projekta;
 • podporo pri poročanju in črpanju dobljenih sredstev;
 • svetovanje pri uvajanju projektnega sistema dela;
 • podporo pri izdelavi poslovnih in investicijskih načrtov.

 Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev so:

 • visoka kakovost;
 • specializiranost za raznolike razpise in številna strokovna področja;
 • nudenje celotne storitve od ideje do izvedbe projekta;
 • podpora pri poročanju in črpanju dobljenih sredstev;
 • projektni vodja ves čas sodeluje z naročniki in partnerji ter usklajuje zahteve z vseh strani;
 • časovno prilagajanje strankam;
 • razpoložljivost kakovostne partnerske mreže slovenskih in tujih partnerjev;
 • različne možnosti plačila storitev, ki so vezane na rezultat;
 • sofinanciranje naših storitev s strani države;
 • oblikovanje optimalne rešitve za stranko s strani naših zaposlenih, saj imajo številna znanja in izkušnje ter različne smeri izobrazbe, ki se medsebojno dopolnjujejo;
 • nenehen razvoj novih storitev, zlasti pri procesih nadzora kakovosti priprave projektov. 

Smo vas prepričali?

040 200 323