Aktualni razpisi

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

Sofinanciranje vlaganj v celovit dvig uporabe digitalnega poslovanja.

Objavljen: 18.06.2021, Rok za prijavo: 1. 9. 2021 do 14:00

Preberi več

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E POSLOVANJE 2019-2022«

Sofinanciranje upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja v podjetju.

Objavljen: 07.09.2018, Rok za prijavo: 1.10.2021

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Razpis norveškega finančnega mehanizma na področju izobraževanje – krepitev človeških virov.

Objavljen: 14.05.2021, Rok za prijavo: 30. 9 2021 do 12h

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Razpis norveškega finančnega mehanizma za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Objavljen: 14.05.2021, Rok za prijavo: 30. 9 2021 do 12h

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Sofinanciranje projektov gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Objavljen: 30.04.2021, Rok za prijavo: 4.6.21; 10.9.21; 26.1.22; 25.2.22; oz. do porabe sredstev

Preberi več

Javni razpis P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

P1 ugoden kredit s subvencijo obrestne mere in delno garancijo države.

Objavljen: 02.04.2021, Rok za prijavo: 20.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20.9., 5.10. ter 20.10.2020, oz. do porabe sredstev

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij.

Objavljen: 12.03.2021, Rok za prijavo: Za prvo odpiranje 30. 4. 2021 do 24h, ter za drugo odpiranje 30. 8. 2021 do 24h

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021)

Sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije.

Objavljen: 12.03.2021, Rok za prijavo: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24.9.2021.

Preberi več

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti

Sofinanciranje pridobitve oz. vzdrževanja certifikatov kakovosti za sisteme vodenja in proizvodov.

Objavljen: 12.02.2021, Rok za prijavo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Preberi več

Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Sofinanciranje izdelave prototipa novega izdelka ali storitve, v fizični ali digitalni obliki.

Objavljen: 12.02.2021, Rok za prijavo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Preberi več
040 200 323