Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Datum objave razpisa: 30.10.2020

Rok za oddajo: 27. 01. 2021

Višina sofinanciranja: Do max 50% upravičenih stroškov.

NAMEN:
Predmet podpore so kolektivne naložbe, in sicer naložbe v ureditev zbirnih centrov, skladišč, hladilnic, pakirnih linij in nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja priprava primarnih rastlinskih pridelkov članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge iz sedmega odstavka 6. člena Uredbe za namen prve prodaje.

OPIS:
Upravičeni stroški so naložbe v ureditev:
– skladišč in hladilnic ter nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom, nakup pakirnih linij ter kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja rastlinskih pridelkov (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
– dovoznih površin za sprejem in razkladanje rastlinskih pridelkov.

POGOJI:
Upravičeni do prijave so:
1. skupina ali organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev,
2. zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v RKG, ali,
3. skupina kmetov…

SREDSTVA:
– Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.000.000 EUR.
– Stopnje podpore ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov.
– Višina sofinanciranja po posameznem prijavitelju / vlogi de facto neomejena.

Povezava do razpisa Stopite v stik