Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

5. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020

Datum objave razpisa: 13.11.2020

Rok za oddajo: 30. 12. 2020

Višina sofinanciranja: Pavšalno financiranje.

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

OPIS:
Upravičene sheme kakovosti oziroma upravičeni proizvodi iz sheme kakovosti, za katere se lahko vloži vloga na javni razpis, so:

1. sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
a) zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
b) zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, Istra),
c) ekološka pridelava in predelava,
č) registrirana shema kakovosti za vino: kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom; vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom; ter vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem,
d) zajamčena tradicionalna posebnost: Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk/Latte fieno di pecora/Lait de foin de brebis/Leche de heno de oveja; Ziegen-Heumilch/Goat’s Haymilk/Latte fieno di capra/Lait de foin de chèvre/Leche de heno de cabra; Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno;

2. shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti: izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso).

POGOJI:
Upravičenec do podpore v okviru tega razpisa je:
1. kmetijsko gospodarstvo, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju R Slovenije in je pridobilo certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, ali
2. pravna oseba, ki je pridobila certifikat za vsaj tri KMG za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena.

SREDSTVA:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 EUR.

Povezava do razpisa Stopite v stik