Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Datum objave razpisa: 03.07.2020

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, najdlje do 31.10.2020

Višina sofinanciranja: Do 10.000 eur po posameznem prijavitelju

NAMEN:
Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih.

POGOJI:
Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt (prijavo) lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme. Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):
– zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
– zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos
– zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
– razkužila – največ do 20 EUR na liter
– termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

SREDSTVA:
– Skupno na voljo 10.000.000 eur
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Koriščenje sredstev je možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020. Do sofinanciranja je upravičen nakup zaščitne opreme, ki je bil izveden znotraj obdobja upravičenosti do dne oddaje vloge.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323