Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Višina sofinanciranja: Do skupno 8.500 eur

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing, in sicer:
– izdelava nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika,
– izdelava nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika,
– vzpostavitev lastne spletne trgovine,
– vzpostavitev lastne rezervacijske platforme.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz DIH kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno trgovino in/ali rezervacijske platformo.
– Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Nova spletna stran/mobilna aplikacija/spletna trgovina/rezervacijska platforma ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 5.400.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna in maksimalna višina neto subvencije je določena po vsakem posameznem ukrepu:
.     – izdelava nove spletne strani 500 do 1.500 eur;
.     – izdelave nove mobilne aplikacije 500 do 2.000 eur;.
    – vzpostavitve lastne spletne trgovine 500 do 2.500 eur;
    – vzpostavitev lastne rezervacijske platforme 500 do 2.500 eur.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev za zgoraj navedene aktivnosti, skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenije
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 5.4.2019 do 30.9.2023.
– Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023) največ do 8.500 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023).

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323