Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023. -> Predčasno zaprt 5.3.21

Višina sofinanciranja: Do 9.999 eur.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca/strokovnjaka izbranega usposabljanja), iz kataloga strokovnjakov digitalnih kompetenc, ki ga vodi DIH
– Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 20 % zaposlenih v podjetju.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 2.000.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 600 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR. za enega zaposlenega možno uveljavljati največ 600 EUR subvencije
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca)
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 12.2.2021 do 30.9.2023.
– Podjetje lahko po tem javnem pozivu pridobi največ en vavčer v obdobju 2019 do 2023.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323