Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Višina sofinanciranja: Do 9.999 eur.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za:
– izvedbo sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak, ter
– izdelava vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka izbranega iz DIH kataloga strokovnjakov za posamezno področje kibernetske varnosti, ki bo za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.
– Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije.
– Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
– Sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test ne smeta biti izvedena pred oddajo vloge na ta javni poziv.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 800.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami DIH Slovenije:
.     o sistemski varnostni pregled: subvencija od min 1.000 do max 5.000 eur.
.     o vdorni (penetracijski) test: subvencija od min 1.000 do max 9.999,99 eur
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 12.4.2019 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v celotnem obdobju (od 2019 do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99 EUR.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323