Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Višina sofinanciranja: Do 9.999,99 eur

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– Izdajatelj potrdila o certifikatu ne more biti hkrati tudi zunanji izvajalec za pripravo na certificiranje.
– Certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov še veljaven.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 2.800.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe
– Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
    – Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
.     – Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov
– Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od 1.1.2019.
– Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške.
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2019 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva enkrat letno.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323