Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Višina sofinanciranja: Do 5.000 eur.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva MSP podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega izvajalca, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ter dalje ves čas trajanja projekta do oddaje zahtevka vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– podjetje prijavitelja je ustanovljeno največ pet let pred datumom oddaje vloge
– Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
– Prototip ne sme biti izdelan pred 19.06.2020.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 700.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 500 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe
– Sofinancirajo se stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2020 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323