Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Višina sofinanciranja: Do 5.000 eur

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k statusnemu preoblikovanju:
– samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
– delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
– zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,
z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
– stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
– notarski stroški,
– stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 400.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2019 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023).

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323