Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Višina sofinanciranja: Do 5.000 eur.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini, javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, Gospodarska zbornica Slovenije ali katera izmed regionalnih gospodarskih zbornic, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali katera izmed območnih obrtno-podjetniških zbornic, poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, subjekti inovativnega okolja, tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– Gospodarske delegacije v tujino se bo aktivno udeležil lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 800.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški kotizacije, stroški prevoza, stroški nočitev in stroški B2B.
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 19.6.2020 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323