Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v MSP podjetja

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, oz najkasneje do 31. 3. 2023.

Višina sofinanciranja: Do 9.999,99 EUR.

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je podpreti MSP podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM 2020 v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM globalni nagradi.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi ostale kriterije!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih po podatkih ZZZS.
– Svetovalci oz. zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so:
– za izvedbo svetovalne storitve: svetovalci iz evidence svetovalcev za uvajanje poslovne odličnosti, ki je objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija
– za usposabljanje za zaposlene: zunanji izvajalci, ki so navedeni na spletni strani SPIRIT Slovenija
– za sodelovanje na EFQM globalni nagradi: organizacija EFQM.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 108.494,84 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR v posameznem koledarskem letu.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2019 do 30.9.2023.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323