Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2021 (P2 2021)

Datum objave razpisa: 12.02.2021

Rok za oddajo: 13. 4. 2021 do 14:00, Start:up predvidoma 18.3.21

Višina sofinanciranja: Do 54.000 eur

Osnovna ideja razpisa & proces prijave:
Razpis je namenjen inovativnim start up podjetjem, ki imajo inovativne ideje ter potencial vstopa na mednarodne trge. Podjetje mora biti ustanovljeno v 2020 ali do 15.3.21. Do uspešne pridobitve sredstev vodi več korakov. Najprej je potrebno pripraviti celovit poslovni načrt ter ga oddati v okviru Start:UP tekmovanja najkasneje do predvidoma 18.3.21. Zatem sledi pitch oz. predstavitev ideje pred več člansko komisijo. To je hkrati eden najpomembnejših korakov. V primeru dobre uvrstitve na tem pitchu pa potem sledi še dejanska prijava na sam razpis P1. Poleg dobre uvrstitve na pitchu pa je skoraj nujno potrebno za končni uspeh na razpisu še imeti ustanovni kapital v višini vsaj 23.001 eur, ter da je eden od solastnikov podjetja, ki je fizična oseba in ima vsaj 25% lastniški delež, zaposlen za polni delovni čas v novem podjetju.

NAMEN:

Namen razpisa je podpora razvoja inovativnih StartUp podjetij ter uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

OPIS:
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Podjetje je lahko registrirano tako v V kot Z kohezijski regiji. Dodatni pogoji:
– Podjetje mora biti registrirano v obdobju med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).
– Razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij.
– Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
– Vlagatelji, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in niso izpolnili zadanih ciljev, niso upravičeni do sofinanciranja.

POGOJI:
Ključni kriteriji ocenjevanja so:
– dosežene točke na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija – do 35 pik
– višina osnovnega kapitala na dan 31.3.21 – če je le ta vsaj 23.001 eur dobite 20 pik
– inovativnost – če uvajate nove inovativne izdelke / storitve, ki so plod lastnega razvoja, prejmete 20 pik
– strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja – za globalen trg 10 pik
– reference in zaposlenost lastnikov v podjetju – če je vsaj en od solastnikov z vsaj 25% lastniškim deležem ob oddaji vloge zaposlen v podjetju, prejmete 12 pik. Če sta 2, prejmete 15 pik

SREDSTVA:
– Skupno na voljo 2.160.000 EUR, od tega po 1.080.000 za vsako kohezijsko regijo
– Intenzivnost pomoči znaša do 100 %.
– Razpis se izvaja po shemi de minimis
– Sofinanciranje posameznega projekta znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer:
.     • prva faza 10.000 EUR za dosežene mejnike do 18. 8. 2021,
    • druga faza 12.000 EUR za dosežene mejnike do 31. 1. 2022 in
.     • tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do 28. 2. 2023.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323