Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 (JR ASI 2021)

Datum objave razpisa: 16.04.2021

Rok za oddajo: Od 19.4.21 do 23.4.21 do vključno 16h

Višina sofinanciranja: Do 5.400 / 19.000 / 39.300 / 52.400 eur (glede na velikost podjetja)

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti, in sicer:
• SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
• SKLOP B:
– B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (obvezna, aktivnost ni sofinancirana),
– B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
– B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja),
– B4 usposabljanja s področja digitalnih kompetenc.

Ključni merili za izbor sta delež starejših zaposlenih, ki jih bo vlagatelj vključil v aktivnosti sklopa B glede na vse zaposlene; ter delež starejših žensk, ki jih bo vlagatelj vključil v aktivnosti sklopa B glede na vse vključene.

OPIS:
Prijavijo se lahko
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge
– ki so vpisane v poslovni/sodni register vsaj 12 mesecev pred dnevom objave razpisa
– imajo na dan 16.4.21 najmanj 5 zaposlenih,
– imajo na dan 16.4.21 zaposlene vsaj 3 starejše, stare 50 let ali več,
– prijavitelj ni podpisal pogodbe za prejem sredstev na JP ASI 2017 (objava 15.12.17) in JP ASI 2019 (objava 26.7.19),
– ter izpolnjuje druge pogoje v razpisu

POGOJI:
Sofinancirane bodo dejavnosti v dveh sklopih.
• SKLOP A: lahko izvajajo podjetja z vsaj 10 zaposlenimi, upravičen je strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije v višini 500 EUR/svetovalni dan, skupaj se sofinancira maksimalno do 4 dni.
• SKLOP B: upravičen je strošek storitev zunanjih izvajalcev do 30 EUR / šolsko uro / zaposlenega za izvedbo aktivnosti B2, B3 in B4. Max 60 ur oz. 1.800 eur na posameznega zaposlenega.
– V prvih dveh obdobjih izvajanja aktivnosti sklopa B bodo kot upravičen strošek sofinancirane izključno aktivnosti na področju digitalnih kompetenc (B4). Naslednji dve obdobji izvajanja (tretje in četrto) sta namenjeni usposabljanju iz aktivnosti B2, B3 in B4.
– Da se strošek posameznega usposabljanja šteje kot upravičen, mora trajati skupaj najmanj 5 ur, obenem pa največ 8 ur v enem dnevu.
– Na posameznem usposabljanju morajo biti udeleženi najmanj trije starejši zaposleni vlagatelja, ki so vključeni v projekt (razen v primeru mikro in malih podjetij).

SREDSTVA:
– Skupna višina razpisanih sredstev 4.728.520 EUR, od tega 60% za prijavitelje iz KR vzhodna Slo, ter 40% za KR zahodna Slo.
– Sofinanciranje po sistemu standardnih stroškov na enoto.
– Najvišja subvencija znaša za aktivnost A od 0 do 2.000 EUR; ter za aktivnosti B od 5.400 EUR do 50.400 EUR.
– Mikro podjetje lahko dobi do 5.400 eur za Sklop B, malo podjetje do 1.000 eur za Sklop A + 18.000 eur za Sklop B, Srednje veliko podjetje do 1.500 eur za Sklop A + do 37.800 eur za Sklop B, ter veliko podjetje do 2.000 eur za Sklop A + do 50.400 eur za Sklop B.
– Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 30.6.22.
– Dodeljena sredstva za izvedbo projektov predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323