Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Datum objave razpisa: 14.05.2021

Rok za oddajo: 30. 9 2021 do 12h

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov, projekti od 200.000 do 4.000.000 eur.

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k
– povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov,
– izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti,
– uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in
– izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij:
1) Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost
. 1.1: Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije
. 1.2: Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov
2) Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje:
. 2.1: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti
. 2.2: Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa
. 3.1: Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo
. 4.1: Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov

OPIS:
– Kot prijavitelji se lahko prijavijo vse pravne osebe registrirane v Sloveniji, ne glede na organizacijsko obliko.
– Kot partnerji lahko sodelujejo vse pravne osebe registrirane v Sloveniji, Norveški, Lihtenštajnu in Islandiji.
– Kot upravičen projektni partner šteje tudi mednarodna organizacija ali organ ali agencija v njihovem okviru, ki je dejavno vključen v izvajanje projekta.

POGOJI:
– Velikost projekta: minimum 200.000 EUR, maksimum 4.000.000 EUR (odvisno od točke).
– Projekti morajo trajati vsaj 12 mesecev in največ 24 mesecev.
– Projekti se morajo zaključiti najpozneje do 30. 4. 2024.
– Aktivnosti se lahko izvajajo tudi na območju Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Rezultati in neposredni učinki projektov se morajo odražati v Sloveniji.

SREDSTVA:
– Višina razpisanih sredstev je 15.564.705,88 EUR, od tega bo projektom pod B.1, B.2 in B.4 namenjeno 12.881.135,90 EUR; ter projektom pod B.3 bo namenjeno 2.683.569,98 EUR.
– Stopnja sofinanciranja je do 100 % vseh upravičenih izdatkov.
– Upravičeni stroški (izdatki) so: stroški osebja, ki sodeluje pri projektu; posredni stroški pri projektih (režijski stroški); pisarniški in administrativni stroški; potni stroški in dnevnice osebja; stroški potrošnega materiala in zalog; stroški nove ali rabljene opreme; stroški nakupa zemljišč in nepremičnin (vključno s stroški gradnje/obnove); stroški, ki izhajajo iz drugih pogodb za namen izvedbe projekta; stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev določenih v pogodbi o dodelitvi sredstev.

Povezava do razpisa Stopite v stik
040 200 323