Aktualni razpis

Nazaj na - aktualni razpisi

Vavčerji za intelektualno lastnino za mala in srednja podjetja preko novo vzpostavljenega sklada nepovratnih sredstev – SME fund

Datum objave razpisa: 28.12.2020

Rok za oddajo: Do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2021

Višina sofinanciranja: Do 1.500 eur

NAMEN:
Sofinanciranje dveh vrst storitev:
1. storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP scan),
2. osnovne pristojbine za prijavo blagovnih znamk in modelov.
Prijavitelj lahko odda samo eno vlogo za storitev 1 ali storitev 2 ali kombinacijo obeh. Prijavitelj lahko vsako storitev zahteva le enkrat.

OPIS:
Upravičeni prijavitelji so lahko mala in srednja podjetja oziroma vsi pravni subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost s sedežem v EU.

POGOJI:
Upravičeni stroški so
– Storitev 1 – Storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine lahko sestavljajo naslednji koraki: začetna analiza, obisk in razgovor. Končni rezultati: strokovnjak bo osebno ali prek videoposnetka/konference na daljavo evropskemu MSP predložil poročilo. Pri tem gre za fiksni znesek upravičenih storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine.
– Storitev 2 – pristojbine za prijavo blagovnih znamk in modelov: vlogo za blagovne znamke in modele je mogoče oddati pri enem od nacionalnih uradov za intelektualno lastnino ali pri uradu EUIPO. V zahtevku je mogoče označiti več blagovnih znamk in modelov. Pri blagovnih znamkah gre za osnovno pristojbino, plačano v trenutku oddaje vloge, brez dodatnih razredov blaga in storitev. Pri modelih gre za osnovno pristojbino, plačano v trenutku oddaje vloge, brez kakršnih koli dodatnih pristojbin za objavo ali odlog.
– Izvajanje ukrepa se lahko začne prvi dan po datumu uradnega obvestila o izboru
– Ukrep, ki je bil zahtevan ali zaključen že pred začetnim datumom, bo veljal za neupravičenega.
– Ukrep bo veljal za upravičenega, če bo storitev zahtevana v 30 koledarskih dneh po začetnem datumu ukrepa
– Ukrep se mora končati do 31. 12. 2021 („končni datum“).

SREDSTVA:
– Višina razpisanih sredstev znaša 20.000.000 eur
– Stopnja in višina sofinanciranja je za storitev 1: 75%, ter za storitev 2: 50%
– Skupno višina odobrenih sredstev ne more presegati 1.500 EUR
– Sredstva se bodo razdelila po vrstnem redu prejetih prijav.

Povezava do razpisa Stopite v stik